Reiseinfo

Kjøps- og reisebetingelser

Betingelser ved kjøp av en reise

Betingelser ved kjøp av en reise

Vilkårene gjelder kjøp av pakkereiser og turistmessige tjenester som er kjøpt utelukkende av en reisekonsulent på USA Tours ApS, lokalisert på Spotorno Allé 2, 2630 Taastrup (heretter USA Tours).

En pakkereise betyr en kombinasjon av minst to av følgende elementer, såfremt den totale tjenesten har en varighet på mer enn 24 timer eller som omfatter overnatting:

 • Transport (f.eks. flybilletter, leiebil, transport osv.)
 • Overnatting (f.eks. hotell, motell, feriehus osv.)
 • Andre turisttjenester som ikke er direkte forbundet med transport eller overnatting, men som utgjør en betydelig del av pakkereisen (f.eks. billett til fotballkamp, ​​konsertbillett, yogakurs, dykking, green-fee for golf, skiutleie, etc.)

Selv om forskjellige tjenester som er kjøpt gjennom USA Tours, faktureres på forskjellige tidspunkter, er tjenestene likevel del av en samlet pakkereise som dekkes under Pakkereiseloven og Reisegarantifondet.

Ved salg av pakkereiser, er USA Tours den tekniske arrangøren under pakkereiseloven.

Ved salg av turisttjenester som er kjøpt særskilt (for eksempel billetter som er kjøpt alene eller hotellopphold som er kjøpt alene), fungerer USA Tours utelukkende som en agent for flyselskapet, hotellet osv. I dette tilfellet er kunden ikke dekket av Pakkereiseloven eller Reisegarantifondet.

 

1. Avtale

Alle tilbud settes sammen på grunnlag av umiddelbare priser som USA Tours ikke kan garantere. USA Tours er bare bundet av tilbudet, såfremt deler av tilbudet som flybilletter og hotell fremdeles er tilgjengelige, når kunden godtar tilbudet.

Avtalen mellom kunden og USA Tours er bindende for kundens muntlige eller skriftlige aksept av tilbudet. Ved aksept av reisen forplikter kunden seg til å betale full pris for reisen, uavhengig av om reisen blir kansellert eller fullført. Prisene i tilbudet kan bare garanteres ved rettidig betaling.

Skulle USA Tours måtte gjøre endringer på reisen din når denne bestilles, vil du høre fra oss umiddelbart. I et slikt tilfelle vil vi gjøre hva vi kan, for å gi deg et like godt eller bedre alternativ. Hvis alternativet ikke er tilfredsstillende for deg, har du rett til å oppheve avtalen.

 

2. Pris

Reisens pris inkluderer de elementer, som kunden har ønsket å få satt sammen, samt den lovpålagte avgiften til Reisegarantifondet.

Generelt er totalprisen inkludert skatter og avgifter, men eksklusiv resort fees på hoteller. Disse kan ikke forhåndsbetales, og er derfor ikke del av tilbudet. Frokost på hotell(er), parkering og transport til og fra flyplassen er ikke inkludert heller med mindre annet er avtalt.

 

3. Betaling

Frist for betaling av evt depositum vil fremgå av Min Reise. Fristen for betaling av restbeløp er 60 dager før avreise, med mindre annet er angitt. Hvis avtalen misligholdes for hele eller deler av betalingen, har USA Tours rett til å kansellere avtalen. I slike tilfeller har USA Tours rett til betaling av det beløp som den reisende vil miste i samsvar med reglene i avsnitt 6, dersom kunden kansellerte reisen på dagen for den manglende betaling.

 

4. Prisendringer etter avtaleinngåelse

Inntil 20 dager før avreise, kan USA Tours øke de avtalte kostnadene for turen som et resultat av endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser og skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenester som flyplass, havn, landing eller startavgift.

USA Tours har valgt å ikke benytte muligheten til å øke den avtalte prisen på turen på grunn av endringer i valutakursene som ble anvendt i beregningen av avtalt pris.

 

5. Kundens mulighet for endring

Pakkereiser og turistmessige tjenester som er tilkjøpt på siden kan endres senest 60 dager før avreise for et ekspedisjonsgebyr på 500 NOK per person, hvis endringen er mulig. Endringer senere enn 60 dager før avreise følger avbestillingsreglene. Se pkt 6.

USA Tours har ingen endringsrett i forhold til flyselskapene som brukes. Kunden kan derfor ikke i noe tilfelle endre flybilletter. Dette gjelder både flybilletter som er kjøpt særskilt og flybilletter som er kjøpt som del av en pakkereise.

MERKNAD: Hvis USA Tours' rett til endring overfor tredjeparter (for eksempel hotell, bilutleiefirmaer osv.) er begrenset, vil kundens endringsrett ytterligere begrenses tilsvarende. Hvis for eksempel endringen forholder seg til et ikke-refunderbart hotell, har USA Tours ikke muligheten til å gjøre endringen. USA Tours hjelper deg gjerne med å finne et annet hotell, men kunden er da selv ansvarlig for merkostnadene.

 

6. Kundens muligheter for avbestilling

Kunden har mulighet til å kansellere reisen sin i henhold til betingelsene nedenfor. For å avbestille turen, må USA Tours ha en skriftlig varsel som inneholder navn, bestillingsnummer og et klart ønske om at kunden ønsker å avbestille.

 • Ved avbestilling før forfallsdato mister kunden depositum 
 • Ved avbestilling etter forfallsdato mister kunden hele reisens prisen

Hvis USA Tours' avbestillingsrettigheter med tredjepart (f.eks. hotell, bilutleiefirmaer osv.) er begrenset, vil kundens avbestillingsrett være ytterligere begrenset tilsvarende.

USA Tours har ingen avbestillingsrett i forhold til flyselskapene, og ingen flyreiser kan under noen omstendigheter avbestilles av kunden. Dette gjelder både flybilletter som er kjøpt særskilt og flybilletter som er kjøpt som en del av en pakkereise.

Pakkereiser kan avbestilles dersom det 14 dager innen avreise til destinasjonen eller i umiddelbar nærhet oppstår krigshandlinger, naturkatastrofer, livstruende, smittsomme sykdommer eller andre uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. I et slikt tilfelle har kunden rett til refusjon av reisens fulle pris, med mindre kunden visste om omstendighetene på avtaletidspunktet eller omstendighetene var generelt kjent.

USA Tours anbefaler alltid å tegne avbestillingsforsikring, og tilbyr kjøp/bestilling av forsikring når du bestiller reisen.

 

7. USA Tours' mulighet for endringer og kansellering

Hvis en pakkereise blir endret eller kansellert før avreise, vil kunden bli varslet så snart som mulig. Hvis USA Tours avbryter en pakkereise uten kundens ønske, eller hvis kunden ikke ønsker å delta på reisen på grunn av vesentlige endringer, har kunden rett til å kansellere avtalen. I dette tilfellet har kunden rett til å få tilbakebetalt 100 prosent av det betalte beløpet, eller å delta på en annen reise etter eget valg, hvis USA Tours kan tilby dette uten uforholdsmessige kostnader eller tap, jf. Pakkereiseloven § 16.

For turisttjenester som er tilkjøpt, fungerer USA Tours utelukkende som en agent for flyselskapene, hotellene osv. USA Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, kanselleringer osv., og kunden vil bli bedt om å kontakte flyselskapet, hotellet osv. direkte.

I tilfelle av vesentlige endringer eller kanselleringer på reisen, vil USA Tours kontakte kunden via e-post eller telefon. Det er derfor viktig at kunden sjekker sin e-post og telefon regelmessig. Dette gjelder både før avreise og på reisen.

 

8. Kundens forpliktelser

Kunden er pliktig til, umiddelbart etter mottak av alle reisedokumenter, å sjekke riktigheten av informasjonen i reisedokumentene, inkludert at fornavn og etternavn er riktige og tilsvarer navnet i passet.

Feil navn kan føre til avslag ved innsjekking på flyet eller ved grensekontroll. USA Tours påtar seg intet ansvar for konsekvensene av feil informasjon.

Kunden plikter til å sjekke at tilbudet, bestillingsdokumentet og faktura stemmer overens med ønsker og forventninger. Det er kundens eget ansvar å sjekke nøyaktigheten av alle detaljer om reisens elementer som hoteller, romtyper, senger, bilmodeller, antall sjåfører, henteplasser, datoer, klokkeslett, etc.

Kunden er selv ansvarlig for forhold som gjelder pass, visum, ESTA, eTA, helsemessige forhold, vaksinasjoner osv. som må være oppfylt for at reisen skal kunne gjennomføres.

Hvis en reise ikke gjennomføres på grunn av manglende reisedokumenter, ugyldig pass, mangel på vaksinasjonssertifikater eller mangel på ESTA eller eTA-godkjenning, kan ikke kunden kreve refusjon for de ubrukte ytelser eller kompensasjonen. Det samme gjelder hvis kunden ikke klarer å reise eller på annen måte velger å ikke bruke de bestilte tjenestene.

 

9. Pass, visum, vaksinasjoner etc.

Alle reisende til USA må fylle ut søknad om en såkalt ESTA senest 72 timer før ankomst til USA.

Alle barn må ha sitt eget pass for å komme inn i USA. Reisendes pass må være gyldig under hele reisen. I noen tilfeller (f.eks. På cruise med visse rederier) må passet være gyldig i 6 måneder i tillegg til reisen. USA Tours anbefaler alltid at alle pass er gyldige i 6 måneder utenom reisen.

Du må søke om visum hvis du:

 • Tidligere har vært i USA lenger enn tillatt
 • Tidligere har fått avslag på visum
 • Er tidligere straffet eller
 • Lider av spesielle smittsomme sykdommer
 • Har vært i Iran, Irak, Sudan, Syria, Libya, Somalia eller Yemen siden 1. mars 2011

Ovennevnte informasjon gjelder reisende med norsk pass. Hvis kunden ikke har et norsk pass, må dette rapporteres til USA Tours ved bestilling, slik at USA Tours kan veilede kunden og også henvise til å søke informasjon om de nødvendige formaliteter ved det pågjeldende lands ambassade, konsulat og Folkehelseinstitutt.

Hvis slik informasjon ikke gis til USA Tours, har USA Tours ikke noe ansvar for konsekvensene, som manglende innreisedokumenter, vaksinasjoner osv. måtte ha for den reisende.

 

10. Reise- og avbestillingsforsikring

USA Tours anbefaler at kunden tegner avbestillingsforsikring når reisen bestilles, for å være dekket mest mulig i forhold til den aktuelle turen. Forsikringen dekker i tilfelle av sykdom m.m. Avbestillingsforsikring kan bestilles gjennom USA Tours i samarbeid med Europeiske Reiseforsikring eller Gouda Travel Insurance. Vilkårene i avbestillingsforsikringen står beskrevet i forsikringsselskapenes forsikringsvilkår.

Reiser du til USA og får du behov for legehjelp, må du enten betale sykehusregningen selv, eller ha reiseforsikring. Den norske helseforsikringen dekker ikke utenfor Europa. USA Tours anbefaler derfor alle kunder å tegne reiseforsikring, som dekker utgifter til medisinsk behandling, medisinsk hjelp / samtale, erstatningsreise, stjålet eller skadet bagasje, forsinkelse av bagasje, tilbakekalling, evakuering, etc.

Reiseforsikring kan bestilles inntil 4 dager før avreise gjennom USA Tours i samarbeid med European Travel Insurance eller Gouda Travel Insurance. Vilkårene for reiseforsikringen er angitt i forsikringsselskapenes forsikringsvilkår.

 

11. Flytider i reiseplanen og billett

Tidene på billetten og i reiseplanen(e) er alltid lokale tider.

Etter utsendelse av flybilletter og reisebevis, kan det forekomme tidsendringer, og kunden bør alltid sjekke avgangstidene og -steder. Kunden kan gjøre dette på flyselskapets hjemmeside eller på Travelport ViewTrip.

 

12. Sjekk-inn tid / møtetid

Innsjekkingstid vises i reiseruten. Det anbefales at kunden sjekker på forhånd gjeldende innsjekkingstid for alle flyreiser på reisen. For utenlandsreiser er innsjekkingstiden alltid minimum 2 timer før avreise.

 

13. Valg av sete

Spesifikke setevalg kan ikke garanteres på noen flyklasser med mindre annet er avtalt eller kunden har betalt for setevalg.

 

14. Regler for bagasje

På utenriksflyvninger er innsjekket bagasje inkludert, med mindre annet er angitt i tilbudet.

På innenriksflyvninger er innsjekket bagasje ikke inkludert med mindre annet er angitt i tilbudet.

 

15. Klager

Hvis kunden opplever feil eller mangler i pakkereisen, er kunden forpliktet til å gjøre USA Tours, flyselskapet, hotellet osv. oppmerksom på dette så snart som mulig etter at feilen eller mangelen er funnet. Hvis kunden ikke informerer om feilen eller mangelen innen rimelig tid, frafalles retten til å kreve erstatning.

Er pakkereisen mangelfull, og kunden opplyser om mangelen i rette tid, kan kunden, jf. § 22/23, kreve at USA Tours utbedrer mangelen, med mindre dette er umulig eller vil koste USA Tours et uforholdsmessig beløp, mangelens omfang tatt i betraktning.

Hvis en feil eller mangel blir utbedret i rimelig tid og uten kostnad eller vesentlig ulempe for kunden, kan ikke kunden kreve forholdsmessig avslag eller oppheve avtalen. Hvis USA Tours ikke kan utbedre mangelen, har kunden rett til en forholdsmessig rabatt i prisen.

Hvis mangelen i vesentlig grad påvirker pakkereisen som hele, har kunden rett til å kansellere avtalen og få alle beløp tilbakebetalt.

Hvis kunden finner feil eller mangler før avreise, må vedkommende ta kontakt med reisekonsulenten som er ansvarlig for bestillingen.

Hvis kunden oppdager feilen eller mangelen under reisen, skal kunden kontakte USA Tours i henhold til USA Tours’ Emergency-guide.

Klager angående turisttjenester, som er kjøpt særskilt, sendes direkte til flyselskapet, hotellet osv., da USA Tours utelukkende fungerer som agent for flyselskapene, hotellene, etc. og ikke er ansvarlig for mangler, kanselleringer, endringer osv.

 

16. USA Tours ansvar

US Tours’ ansvar overfor kunden er begrenset til kompensasjonsbeløpet som er fastsatt i internasjonale konvensjoner (for eksempel Warszawa-konvensjonen om internasjonal lufttransport og Athene-konvensjonen om transport av passasjerer til sjøs og bagasjen deres.

USA Tours er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap som følge av kanselleringer, endringer, mangler osv. Når

 • Kanselleringen skyldes at antallet av påmeldte på en pakkereise (gruppereise) er mindre enn et spesifisert minimum, og skriftlig varsel om dette er sendt til kunden innen en spesifikk frist.
 • Kanselleringen eller manglende oppfyllelse skyldes kundens egne forhold.
 • Kanselleringen, mangelen på oppfyllelse fra kundens side eller mangelen skyldes en uautorisert tredjepart og som ikke kunne vært forutsett ved inngåelsen av avtalen eller å bli unngått eller redusert av USA Tours eller noen som USA Tours er ansvarlig for.
 • Kanselleringen, unnlatelsen av oppfyllelse fra kundens side eller mangelen skyldes utenforstående forhold som USA Tours, eller noen USA Tours er ansvarlig for, som ikke  med behørig omhu kunne ha vært forutsett ved inngåelsen av avtalen eller ha unngått eller avverget.

I alle andre tilfeller enn pakkereiser (f.eks. Flybillett, hotellopphold eller andre turisttjenester som er kjøpt alene), fungerer USA Tours utelukkende som agent for flyselskapene, hotellene osv. USA Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, kanselleringer, mangler eller lignende, og kunden henvises til å kontakte flyselskapet, hotellet osv. Direkte skulle noe skje. 

 

17. Bagasjeoppbevaring

Oppbevaring av bagasje i hotellenes oppbevaringsrom er alltid på eget ansvar. Skadet eller mistet bagasje erstattes ikke av USA Tours.

 

18. Andre forhold

Det tas forbehold om trykkfeil.

 

19. Tvister

Hvis en tvist mellom partene ikke kan løses, kan kunden bringe saken inn for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. etasje, 2840 Holte.

 

20. Valg av lov og sted

Ethvert krav mot USA Tours behandles etter dansk lov ved Københavns byrett.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående våre generelle vilkår og betingelser.

 

Oppdatert 11. september 2019