INFORMATION

Personvernspolitikk

Slik behandler vi dataene dine

Personvernspolitikk

Behandling av persondata - samtykke

Hvis du har satt kryss i boksen ”ja, jeg gir samtykke til at dere kan kontakte meg på e-post med nyhetsbrev eller tilbud”, behandler vi din e-postadresse og opplysninger om dine kjøp hos oss inntil det ikke lenger er relevant. Det vil i praksis si inntil du gjør oss oppmerksomme på at du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss.

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du enten gjøre via linken i bunnen av e-mails, eller ved å kontakte oss på marketing@usatours.dk og opplyse at du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev og tilbud.

Datasikkerhet

Uansett om vi oppbevarer dine personopplysninger med henblikk på oppfyldelse av en kontrakt eller på bakgrunn av ditt samtykke, vil vi alltid oppbevare dine personopplysninger sikkert og fortrolig i overenstemmelse med gjeldende lovgivning, herunder persondataloven og databeskyttelsesloven.

Dine opplysninger vil utelukkende bli brukt til det formål de er blitt innsamlet til, og vil bli slettet når dette formål er oppfyldt eller ikke lenger er relevant.

Vi benytter tredjeparter til behandling av dine betalingsopplysninger (NETS og Swedbank) og til håndtering av dine kjøp. Vi har inngått en databehandlingavtale med disse databehandlerne, hvilket er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Opplysning, innsigelse endring, dataportabilitet og sletning

Du kan alltid kontakte oss for å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi ligger inne med. Dette kan gjøres ved henvendelse til:

USA Tours

Primo Tours A/S
CVR-nr. 32479081 
Vesterbrogade 149, Bygning 4, 1.th
1620 København V
Tlf.: 30 872 872
E-mail: marketing@usatours.dk

Du kan dessuten kontakte vår databeskyttelsesrådgiver direkte på

Mette Prejler 
Vesterbrogade 149, Bygning 4, 1.th
1620 København V
E-mail: mp@usatours.dk

Hvis der er feil i våre opplysninger kan du alltid be om å få dem rettet. Likeledes har du rett til å få utlevert opplysningene i et alminnelig format (dataportabilitet). Har du ønsker om endring eller dataportabilitet, kan du skrive til oss på overnevnte e-postadresse.

Ønsker du at vi ikke lenger skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende anmodning om dette til overnevnte e-postadresse.

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av din e-postadresse (slik at vi kan sende deg nyhetsbrev og relevante tilbud), kan det til en hver tid skje ved å trykke på en link det enkelte nyhetsbrev.

Hvis du ønsker å klage over USATours’ behandling av dine personopplysninger, kan dette gjøres til:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0152 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00

Behandling av persondata – opfyldelse av kontrakt

I forbindelse med ditt kjøp hos USATours har du inntastet en rekke opplysninger, herunder:

  • Ditt navn
  • Din adresse
  • Din e-postadresse
  • Ditt telefonnummer
  • Dine betalingsopplysninger

Disse opplysningene behandler vi i forbindelse med ekspederingen av ditt kjøp, da der er nødvendig for at vi kan oppfylde vår del av lovgivningen. Vi vil imidlertid beholde opplysninger om deg og dine reiser så lenge det er nødvendig. Det skyldes at vi har plikt til å oppbevare regnskapsmateriale. Her etter bliver opplysningene slettet.